Direct naar paginainhoud

Sportbeleid

De gemeenteraad heeft de 'Sportvisie Almere, Sportstad vol betekenis' met aangenomen. In deze Sportvisie hanteren wij voor de eerste keer op het gebied van sportbeleid een langer perspectief dan de looptijd van de nota: de ambities staan voor Sportstad Almere 2035. Het Uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2026. Naast de inbreng vanuit Sport is er veel input geleverd door andere afdelingen, onze maatschappelijke partners, sportaanbieders en inwoners van onze stad. Een echte coproductie dus.

Onze sportvisie beschrijft de ontwikkelrichting van ons sportbeleid voor de komende jaren. Het is een richting die ruimte laat voor maatwerk. Op beleidsniveau maatwerk in de uitvoeringsplannen voor onze stad en in de praktijk maatwerk in de stadsdelen en wijken. Deze sportvisie benoemt het belang van sport en bewegen voor de stad en het droombeeld waar wij naar streven. Daarin bouwen we voort op het sportbeleid van de afgelopen jaren. We leggen nieuwe en sterkere accenten op sport en bewegen overal en voor iedereen.

De waarde van sport en bewegen

Sporten geeft plezier. Het leveren van een persoonlijke prestatie geeft je een gevoel van trots. Sporten en bewegen zorgt voor verbinding en is goed voor je gezondheid. In Almere erkennen wij de brede waarde toevoeging van sport en bewegen aan de samenleving aan de hand van die vier waarden. Deze waarden staan  met elkaar in verbinding. Samen vormen zij het Almeers Sportigram.

Plezier

Sporten en bewegen is voor veel mensen vooral gewoon leuk om te doen! Het is een favoriete vrijetijdsbesteding van veel Almeerders. Wij willen bijdragen aan het welbevinden en geluk van alle Almeerders. Sport draagt bij aan een prettiger en gelukkiger leven.

Prestatie

Los van het feit dat sport leuk is om te doen, is prestatie een onderdeel van sport en bewegen. Die prestatie is voor elk individu verschillend. De één is constant gedreven om de beste te zijn in zijn of haar sport, terwijl de ander trots op zichzelf is omdat zijn of haar persoonlijke prestatie weer iets verbeterd is, hetzelfde is gebleven of niet achteruit is gegaan. Hoe trots ben jij op jouw sport- of beweegprestatie?

Verbinding

Sport en bewegen zorgt ook voor meer verbinding. Wanneer de activiteiten op een gestructureerde, respectvolle en voor alle deelnemers veilige wijze worden georganiseerd, kunnen deze activiteiten bijdragen aan de sociale ontwikkeling van de deelnemers en het vergroten van een veilig gevoel in de wijk.

Gezondheid

Door te sporten en bewegen blijven mensen fitter, gezonder, energieker en daarmee gelukkiger. De gemeente werkt samen met partners uit de stad aan bewustwording rond het belang van een gezonde leefstijl en aan gezondheidsbevordering van de inwoners.

Ambitie: Almere is één grote sport- en beweegaccommodatie

In 2035 heeft elke Almeerder de mogelijkheid om dichtbij huis te sporten en bewegen. De ontsluiting van wijken stimuleert het gebruik van de fiets, stoepen zijn veilig om samen op te lopen en spelen. Er zijn laagdrempelige sport-, speel- en beweegplekken op loopafstand, een divers accommodatieaanbod en een recreatief netwerk voor het beoefenen voor verschillende sportieve activiteiten. Alle accommodaties en voorzieningen zijn inclusief ingericht. Iedereen kan er gebruik van maken om op eigen niveau te sporten en te bewegen.

Ambitie: In Almere kan iedereen sporten en bewegen

In 2035 heeft elke Almeerder de mogelijkheid om in beweging te komen. Dit betekent dat er een divers sport- en beweegaanbod is voor iedereen, ongeacht beweegvraag, fysieke en mentale fitheid of financiële en sociale achtergrond. 

Iedereen in Almere moet op een laagdrempelige en plezierige manier kunnen sporten en bewegen vlakbij huis. Dit kan bijvoorbeeld bij sportaccommodaties, commerciële sportaanbieders, maar ook op Playgrounds en schoolpleinen in de wijk. Of gewoon in de openbare buitenruimte. Zo is sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk. Op de manier en het niveau dat bij hem of bij haar past; binnen iedere levensfase, een leven lang. We gaan zoveel mogelijk sportuitval tegen en stimuleren participatie en sociale binding.

Sportdeelname onderzoek

Voor de gemeente Almere is het van belang te weten in welke mate de inwoners bewegen en sporten. De gemeente heeft in 2001, 2006, 2010, 2014 en 2018 onderzoek laten verrichten naar de sportdeelname van haar inwoners. Deze metingen zijn verricht aan de hand van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO).

Lees het Sportdeelnameonderzoek 2018 op de website van het Mulier Instituut

Het Mulier Instituut heeft ook onderzocht hoe het ervoor staat met de voorzieningen in de openbare ruimte voor sportief gebruik. Lees de uitkomsten op de website van Mulier.     

Illustratie Almere skyline