Direct naar paginainhoud

Flevolandse aanpak

Het AKT werkt met een eigen unieke aanpak. Deze aanpak is gericht op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren, zodat zij hun sportvaardigheid verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of de topsport.  

Stimuleren en verbeteren

Het stimuleren van de ontwikkeling van sporttalent(en) begint met een breed en laagdrempelig sportaanbod op scholen, bij verenigingen en in de wijken. Doel is om een omgeving te creëren waar kinderen en jongeren hun beweegvaardigheden, op hun eigen beweegniveau, optimaal tot bloei kunnen laten komen. Met behulp van beweegtesten, specifieke trainingen, onderzoek en begeleiding kan de ontwikkeling van sporttalent worden gestimuleerd.  

Activiteiten van het AKT

Het AKT is een totaalaanpak voor talentontwikkeling. De elementen (producten) uit deze totaalaanpak zijn niet los van elkaar te zien. Juist die samenhang en de samenwerking met verschillende partners zorgt ervoor dat het AKT succesvol bijdraagt aan het behalen van een optimaal resultaat.  

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Het naschoolse AKT programma, met daarin beweegprogramma’s voor de basisschooljeugd van groep 3 tot en met 8.
  • De organisatie van AKT Sportdagen, jaarlijks in mei/juni
  • De inrichting en beheer van de AKT-ruimtes in Almere Poort
  • Ondersteuning van sportaanbieders bij het maken van beweegprogramma’s op maat
  • De afname van de MQScan in het basisonderwijs, in samenwerking met de vakgroep.  

Modellen en methoden

Het AKT werkt met verschillende modellen en methoden. Eén van de modellen is het Athletic Skills Model (ASM). Het ASM is een bestaand, bewezen model dat in onze aanpak op maat is ingepast. ASM is een andere manier van denken over bewegen. Hierbij is ruimte voor een optimale talentontwikkeling van een ieder. Het ASM streeft naar een langer atletisch leven door een gestructureerd en veelzijdig beweegprogramma. Het ASM‐programma is onderbouwd door wetenschap en praktijk waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorische leer strategieën met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie.

Illustratie Almere skyline